• English
 • French
 • Deutch
 • Italian
 • Arab
 • Spanish
 • Albanian
 • Last Modified: Djele 23 Shkurt 2020, 16:42:59.
 • English
 • French
 • Deutch
 • Italian
 • Arab
 • Spanish
 • Albanian

Rezistenca Jonë

KËSHILLI KOMBËTAR I REZISTENCËS SË IRANIT (KKRI)

 

Këshilli kombëtar i Rezistencës së Iranit, një koalicion I gjerë i organizatave demokratike iraniane duke përfshirë grupe dhe personalitete. Është themeluar  në vitin 1981 në Teheran, Iran, me iniciativën e Massoud Rajavi, lideri i Rezistencës Iraniane.

PARLIAMENT NË MËRGIM

NCRI (parlament në mërgim) një parlament pluralist dhe gjithë përfshirës i cili përbëhet shumë se 500 anëtarë, duke përfshirë këtu edhe përfaqësuesit e minoriteteve etnike dhe fetare të tillë si: kurdët, baluchis, cifutët dhe zoroastrianët, që përfaqësojnë një spektër të gjerë të prirjeve politike në Iran. NCRI synonë të krijojë një republikë laike demokratike në Iran e cila bazohet në ndarjen e fesë nga shteti. Gratë përbëjnë 50 përqind të anëtarëve të këshillit. Janë pesë organizata të përfaqësuara nga NCRI, duke përfshirë Organizatën Popullore Mojahedin të Iranit (PMOI / MEK) grupi më i madh dhe rezistent në Iran. Të gjithë anëtarët e Këshillit kanë një votë. Të gjitha vendimet miratohen me një shumicë të thjeshtë.

Stampa Email

STRUKTURA

NCRI ka një sekretariat me qendër në paris, i kryesuar nga Mahnaz Salimian (Sekretar i lartë i NCRI). Abolghasem Rezai është zëvendës sekretar i lartë i NCRI. NCRI përbëhet nga pesë sekretarë. Sekretariati organizon mbledhjet e NCRI, zhvillon komunikime të vazhdueshme me anëtarët si dhe kryen të gjitha detyrat administrative.

NCRI është i përbërë nga 25 komisione të cilat veprojnë si ministri hije. Komitetet janë përgjegjës për hulumtim të ekspertëve dhe planifikimin për Iranin në një të ardhmen.

Stampa Email

Rinia iraniane do të marrë pjesë dhe do të mbështesë tubimin vjetor të opozitës "Irani i lirë"

E martë, 20 qershor 2017

NCRI - Në Paris, më 1 korrik, dhjetëra mijëra iranianë do të mblidhen për tubimin vjetor të "Iranit të Lirë" për të mbështetur lëvizjen për të fituar lirinë dhe demokracinë për atdheun e tyre. Çdo vit, lëvizja e opozitës iraniane (PMOI / MEK) organizon këtë tubim. Veprimtaria është parashikuar veçanërisht nga të rinjtë iranianë, të cilët presin ditën kur të mund të mblidhen së bashku dhe të mbështesin të drejtat e njeriut.

Stampa Email

Events

Below are a list of some events that we have co-sponsored featuring the Resistance movement's key international supporters:

Stampa Email

Copyright © 2020 NCRI - National Council of Resistance of Iran. All Rights Reserved.